Aanleiding De Nederlandse gemeenten ontvangen gezamenlijk jaarlijks ongeveer 70.000 rioolgerelateerde meldingen (41 per 10.000 inwoners, Riolering in Beeld 2013). Voor de registratie en afhandeling heeft elke gemeente een eigen meldingensysteem ingericht. Per 100 km stelsel variëren de aantallen geregistreerde meldingen aanzienlijk; in de benchmark zijn de 10- en 90-percentielwaarden respectievelijk 0 en 150. Bovendien sl

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel