Uitvoeringsvormen

Infiltrerende verharding is er in verschillende vormen. Sommige infiltrerende verharding is vlak aangelegd zonder kolken. Dan heeft het functioneren van de waterpasserende verharding geen directe invloed op het functioneren van de riolering. Maar er is ook waterpasserende verharding mét kolken die zijn aangesloten op de riolering, die dus wél directe invloed heeft op het functioneren van de riolering. Qua modellering is de infiltrerende verharding met kolken die zijn aangesloten op de riolering te vergelijken met gewone open (klinker)verharding, zeker wanneer de waterpasserende verharding onder een afschot is aangelegd. Alleen heeft de infiltrerende verharding andere infiltratie-eigenschappen dan gewone klinkververharding.

Te gebruiken modellen

De hydraulische belasting op de riolering kunt u bepalen met een inloopmodel met de juiste parameters . Door de verschillende uitvoeringsvormen van waterpasserende en -doorlatende verharding én de achteruitgang van de infiltratiecapaciteit in de loop van de tijd, zijn veel verschillende neerslag-afvoerrelaties mogelijk. Om het inloopmodel te kunnen opstellen, moet daarom de informatie over de aanwezige infiltrerende verharding (zoals infiltratiecapaciteit, afschot en de aanwezigheid van kolken en/of drainage) beschikbaar zijn.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel