Aanleg De fundering van de verharding moet voldoende doorlatend zijn en moet voldoende bergingscapaciteit hebben. Infiltrerende verharding kan toegepast worden bij parkeerplaatsen, trottoirs en wegen met een lage verkeersintensiteit.    Het leveren en aanleggen van infiltrerende verharding kost ongeveer € 115/m2. De opbouw van dit kostenkengetal vindt u samengevat in tabel A. Een u

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel