Aanleg Infiltrerende verharding is verharding waarbij het regenwater door de verharding of via de voegen in de ondergrond kan infiltreren. De fundering van de verharding moet voldoende doorlatend zijn en bergingscapaciteit hebben. Toepassingsmogelijkheden zijn er voor parkeerplaatsen, trottoirs en wegen met een lage verkeersintensiteit.   Invloedsfactor: de infiltratiecapaciteit. Als de ondergrond een lage inf

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel