De bodemeigenschappen bepalen de vorm van infiltratievoorzieningen. Heeft de bodem een hoge doorlatendheid en is de bodem homogeen van opbouw? Dan kunt u infiltratie op punten concentreren. Twijfelt u aan de homogeniteit (aanwezigheid stoorlagen als leem en klei) of aan een gelijkmatige verdeling van de doorlatendheid? Dan kunt u beter lijnvormige elementen (infiltratieriool en wadi) gebruiken om het water beter te kunnen verdelen. Bij lijnvormige elementen maakt u ook makkelijker een overloopmogelijkheid naar oppervlaktewater.

Schrijft de gemeente infiltratie op eigen terrein of andere geïsoleerde locaties in het openbare gebied voor? Houd er dan rekening mee dat het openbare hemelwaterstelsel bij extremere neerslag als overloop moet kunnen functioneren.

Groenvoorzieningen zijn in principe geschikte locaties om hemelwater te infiltreren. Zorg ervoor dat u deze groenvoorzieningen ook op deze functie ontwerpt en beheert.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel