Gemeenschappelijke kenmerken

Infiltratievoorzieningen zijn er in verschillende vormen, maar hebben voor de modellering het volgende gemeen:

  • het infiltratieproces naar het grondwater;
  • de aanwezigheid van een noodoverlaat om tijdens hevige neerslag het hemelwateroverschot via een 'snelle' route af te voeren (oppervlaktewater of rioolsysteem).

Interactie en invloed op systeem

Infiltratievoorzieningen hebben potentieel interactie met:

  • grondwater;
  • oppervlaktewater;
  • rioolstelsels;
  • maaiveld.

Ga daarom bij de modellering na of, en zo ja in hoeverre, deze interactie invloed heeft op het functioneren van het stedelijke watersysteem als geheel. Dat houdt bijvoorbeeld in:

  • als water vanuit het oppervlaktewater of het rioolsysteem naar de infiltratievoorziening kan terugstuwen, moet u dit in het model  opnemen;
  • als de lokale grondwaterstand het functioneren van de infiltratievoorzienig kan beïnvloeden, moet u deze interactie in het model opnemen.

In de loop van de tijd vermindert de infiltratiecapaciteit doordat de voorziening zelf of de poriën in de ontvangende grond verstoppen. Ga daarom bij het modelleren van bestaande voorzieningen niet uit van de gebruikte ontwerpwaarden (k-waarden), maar meet deze in het veld.

Meer informatie per type infiltratievoorziening

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel