Functie
Een infiltratieveld is een bovengrondse voorziening die op één locatie regenwater bergt en infiltreert. Het bestaat uit een verlaging in het maaiveld, begroeid met gras. Het regenwater stroomt bovengronds naar het infiltratieveld, via goten of hellend verhard oppervlak. Afhankelijk van de vorm van de verlaging liggen er in het maaiveld infiltratiegreppels, infiltratievelden of infiltratiebassins. Door de verdiepte aanleg kan het infiltratieveld een hoeveelheid neerslag bergen. Als de bovengrondse berging volledig gevuld is, dan kan het overtollige regenwater via een overloop weg. Als bij vorst de bodem bevroren is, en het regenwater dus niet infiltreert, kan het regenwater via de overloop toch wegstromen.
 

Figuur A Bovenaanzicht (a) en dwarsdoorsnede (b) van een infiltratieveld
 
Onderzoek en beheermaatregelen
Tabel A bevat een overzicht van de onderzoeksactiviteiten en beheermaatregelen voor een infiltratieveld. De tabel onderscheidt vijf categorieën maatregelen, op grond van de wijze van aansturing.
 

Tabel A Samenhang van de beheeractiviteiten van het infiltratieveld

Toetsingscriteria
De criteria voor het ontwerp van de voorziening vormen ook de basis voor de toetsing van de voor-ziening. Als de voorziening van deze ontwerpcriteria afwijkt, dan is (mogelijk) ingrijpen gewenst. In de praktijk kunt u soms snel vaststellen of er iets mis is met het functioneren van een infiltratie-veld aan de hand van een aantal toetsingsindicatoren. Als deze indicatoren de ingrijpmaatstaf overschrijden, is ingrijpen gewenst (zie tabel B).
 
  Indicator Ingrijpmaatstaf
1
 
Ledigingstijd
 
> 24 - 48 uur
< 6 - 8 uur*
2 Vegetatie Verkleuring, kale plekken, mosgroei
3 Water op straat > 4 - 8 uur na het einde van een bui
4 Meldingen van bewoners/wijkbeheerder Serieuze melding/opmerking

Tabel B Toetsingsindicatoren van een infiltratieveld | * Als de voorziening te snel leegloopt, dan vertraagt de afvoer weinig. De zuiverende werking van de voorziening is dan niet optimaal.

Als een voorziening de ingrijpmaatstaf overschrijdt, kunt u op basis van de indicatoren in tabel B onderzoeken wat de oorzaak daarvan is. Dit onderzoek richt zich op de afwijkingen ten opzichte van de ontwerpcriteria. In tabel C staat aan welke toetsingscriteria het infiltratieveld moet voldoen. U gebruikt de criteria in deze tabel ook om na te gaan of het reguliere onderhoud bijgesteld moet worden.

  Omschrijving Ingrijpmaatstaf t.o.v. ontwerpwaarde Ingrijpmaatstaf-indicatie
1 Berging < 70 - 90% -
2 Infiltratiecapaciteit < 50% 0,3 m./dag
3 Ledigingstijd > 200% > 24 - 48 uur
4 Ledigingstijd < 25 - 50% < 6 - 8 uur
5 Infiltratiepercentage < 70 - 90% -
6 Overstortingsfrequentie > 200% -
7 Vervuiling bodem > Streef-/toetsingswaarde > Streef-/toetsingswaarde
8 Vervuiling grondwater > Streef-/toetsingswaarde > Streef-/toetsingswaarde

Tabel C Toetsingscriteria van het infiltratieveld
 
Tabel C relateert de ingrijpmaatstaf aan een (procentuele) afwijking van de ontwerpwaarde. Als de ontwerpwaarde niet bekend is, staat er in de tabel waar mogelijk ook een absolute waarde als ingrijpmaatstaf. In sommige gevallen is die absolute waarde niet mogelijk, omdat deze sterk afhankelijk is van het ontwerp.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel