A Algemeen Een infiltratieveld is een bovengrondse voorziening die op één locatie hemelwater bergt en infiltreert (zie figuur A). Het bestaat uit een verlaging in het maaiveld, begroeid met gras. Het hemelwater stroomt bovengronds via goten of hellend verhard oppervlak naar het infiltratieveld. Afhankelijk van de vorm van de verlaging in het maaiveld is sprake van infiltratiegreppels, -velden of -bassins. Door de verdiep

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel