Uitgangspunten

U vervangt een bestaand gemengd stelsel door riolen met dezelfde diameter. Dit nieuwe stelsel loost het regenwater niet in oppervlaktewater, het regenwater infiltreert in de bodem via infiltratieriolen en wadi’s. Het regenwater van de helft van het wegoppervlak gaat via het oppervlak naar wadi’s (de kosten voor de aanpassingen van het wegoppervlak zijn niet meegenomen). De andere helft van het wegoppervlak is op infiltratieriolen aangesloten. Het dakoppervlak blijft op het gemengde stelsel aangesloten.

Tabel A Ombouwkosten gemengd stelsel naar gemengd stelsel met infiltratieriolen en wadi’s
  diameter % verd. lengte m €/m putmaat
(mm x mm)
aantal
putten 
kosten
€/put
totaal €
vervangingskosten bestaand gemengd stelsel
  200 19,0 699 340 Ø 600 17 1.860 270.000
300 35,0 1.288 400 800x800 32 2.320 590.000
400 18,0 662 470 1.000x1.000 17 2.890 359.000
500 12,5 460 560 1.000x1.000 12 3.600 299.000
600 5,0 184 660 1.250x1.250 5 4.490 142.000
700 2,0 74 800 1.250x1.250 2 5.600 69.000
800 2,5 92 900 1.250x1.250 2 6.970 99.000
900 1,0 37 1.010 1.500x1.500 1 8.690 45.000
1.000 2,0 74 1.130 1.500x1.500 2 10.830 103.000
1.250 1,5 55 1.520 1.750x1.750 1 16.160 106.000
1.500 1,5 55 2.030 2.000x2.000 1 21.360 133.000
overstort 800     900 1.250x1.250 1 7.670 8.000
  100 3.680 subtotaal 1 2.223.000
perceelaansluitingen aangesloten op gemengd stelsel 400 490 196.000

gemaal, nat met capaciteit

 

dwa 9 m³/h 1 63.000 63.000
rwa 21 m³/h subtotaal 2 259.000
  30 m³/h  

aanlegkosten wadi's

de wegen worden voor 50% (2,5 ha) aangesloten op wadi's

totaal Fv dat op wadi is aangesloten: 400 woningen x 125/2 m² per woning 25.000 m²  
kosten aanleg wadi: 6,10 € per m² subtotaal 3 152.500

aanlegkosten infiltratieriolen voor 50% van het wegoppervlak
  250 17% 313 375 Ø 600 8 1.860 132.000
315 58% 1.067 430 800x800 27 2.320 521.000
400 20% 368 530 1.000x1.000 9 2.890 222.000
500 5% 92 670 1.000x1.000 2 3.600 70.000
  100% 1.840 subtotaal 4 945.000
totaal 3.579.000
 
kosten ombouw stelsel per meter           970 €
kosten ombouw stelsel per woning        8.900€
extra kosten afkoppelen wegen             19 €/m²

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel