Functie
Een infiltratieput is een (zak)put die regenwater infiltreert. Het is meestal een holle constructie die regenwater kan bergen. Het water infiltreert via de bodem en/of via de wanden. Er zit bij voorkeur enige mate van vuilverwijdering in de put, zoals een kolk, een zandvangput en/of een bladvanger. De vuilverwijdering voorkomt dat met name de bodem van de infiltratieput verstopt raakt door bladeren, takjes, zwerfvuil of slib. De infiltratieput moet voorzien zijn van een overloop. De overloop voert het teveel aan water af, bijvoorbeeld naar het oppervlaktewater.
 

Figuur A Dwarsdoorsnede van een infiltratieput
 
Onderzoek en beheermaatregelen
In tabel A staat een overzicht van de onderzoeksactiviteiten en beheermaatregelen voor de infiltratieput. De tabel onderscheidt vier categorieën maatregelen op grond van de wijze van aansturing.
 

Tabel A Samenhang van de beheeractiviteiten van de infiltratieput
 
Toetsingscriteria
De criteria voor het ontwerp van de voorziening vormen ook de basis voor de toetsing van de voorziening. Als de voorziening erg van deze ontwerpcriteria afwijkt, dan is (mogelijk) ingrijpen gewenst. In de praktijk kunt u soms snel vaststellen of er iets mis is met het functioneren van een infiltratieput aan de hand van een aantal toetsingsindicatoren. Als deze indicatoren de ingrijpmaatstaf overschrijden, is ingrijpen gewenst (zie tabel B).
 
  Indicator Ingrijpmaatstaf
1 Water op straat > 4 - 8 uur na het einde van een bui
2 Ledigingstijd > 24 - 48 uur
3 Overloop (als dat zichtbaar is) > 1 keer/maand
4 Meldingen van bewoners/wijkbeheerder Serieuze melding/opmerking
Tabel B Toetsingsindicatoren van de infiltratieput
 
Als een voorziening de ingrijpmaatstaf overschrijdt, kunt u op basis van de indicatoren in tabel B onderzoeken wat de oorzaak daarvan is. Dit onderzoek richt zich op de afwijkingen ten opzichte van de ontwerpcriteria. In tabel C staat aan welke toetsingscriteria de infiltratieput moet voldoen. U gebruikt de criteria in deze tabel ook om na te gaan of het reguliere onderhoud bijgesteld moet worden.
 
  Omschrijving Ingrijpmaatstaf t.o.v. ontwerpwaarde Ingrijpmaatstaf-indicatie
1 Infiltratiepercentage < 70 - 90% -
2 Infiltratiecapaciteit < 50% < 0,5 m./dag
3 Ledigingstijd > 200% > 24 - 48 uur
4 Ledigingstijd < 25 - 50% < 6 - 8 uur
5 Overstortingsfrequentie > 200% -
6 Berging < 70 - 90% -
7 Vervuiling bodem > Streef-/toetsingswaarde > Streef-/toetsingswaarde
8 Vervuiling grondwater > Streef-/toetsingswaarde > Streef-/toetsingswaarde
Tabel C Toetsingscriteria van de infiltratieput

Tabel C relateert de ingrijpmaatstaf aan een (procentuele) afwijking van de ontwerpwaarde. Als de ontwerpwaarde niet bekend is, staat er in de tabel waar mogelijk ook een absolute waarde als ingrijpmaatstaf. In sommige gevallen is die absolute waarde niet mogelijk, omdat deze sterk afhankelijk is van het ontwerp.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel