Om het infiltratieproces te beschrijven, kunt u het best Horton's benadering1 gebruiken:

  • Afname infiltratiecapaciteit: f(t) = fmin + (fb - fmin) e-kat 
  • Herstel infiltratiecapaciteit: f(t) = fmax - (fmax - fe) e-kht  

waarin:

  • f(t) : infiltratiecapaciteit op tijdstip t (mm/h)
  • fmax : maximale infiltratiecapaciteit op t=0 (mm/h)
  • fmin : minimale infiltratiecapaciteit (mm/h)
  • fb : infiltratiecapaciteit aan het begin van de periode van afname (mm/h)
  • fe : infiltratiecapaciteit na afloop van de periode van afname (mm/h)
  • ka: tijdfactor afname infiltratiecapaciteit (h-1)
  • kh : tijdfactor herstel infiltratiecapaciteit (h-1)

De afname van de infiltratiecapaciteit begint zodra de infiltratie groter is dan 0. Als de infiltratiecapaciteit na de vorige neerslaggebeurtenis volledig is hersteld, dan is de infiltratiecapaciteit fb op dat moment gelijk aan fmax.

Het herstel van de infiltratiecapaciteit begint op het moment dat de oppervlakteberging (plassen) is geledigd door de combinatie van verdamping en infiltratie. De waarde f(t) aan het eind van de afnameperiode is de (initiële) waarde fe voor de herstelfunctie.

Het tempo van afname en herstel van de infiltratiecapaciteit tussen de maximumwaarde fb en de minimumwaarde fe bepaalt u respectievelijk met de tijdfactoren ka en kh. In figuur A ziet u een voorbeeld.

Figuur A Infiltratiecapaciteit volgens Horton, afname en herstel Vergroot afbeelding

1 Horton, R. E. (1940). An approach towards a physical interpretation of infiltration capacity. Proceedings Soil conference science of America, Vol 5. 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel