A Algemeen Een infiltratieleiding is een ondergrondse voorziening om hemelwater te inflitreren. Het teveel aan hemelwater dat niet kan infiltreren en waarvoor geen bergingsruimte is, vloeit af naar oppervlaktewater of een laagte in het terrein. Infiltratieleidingen kunnen bij hogere grondwaterstanden ook als drainage functioneren.   De detaillering en aanleg van een infiltratieleiding hebben veel overeenkom

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel