Functie
Een infiltratiekoffer is een constructie (cunet) die met een aggregaat gevuld is. De infiltratiekoffer kan water bufferen. Het aggregaat kan bestaan uit verschillende materialen, zoals grind, lava-slakken, geëxpandeerde kleikorrels en puin. De holle ruimten tussen het aggregaat bufferen het regenwater, waarna het water in de bodem kan infiltreren. Een drain in het aggregaat kan voor de invoer en afvoer van regenwater zorgen. De infiltratiekoffer bevat bij voorkeur enige mate van vuilverwijdering, zoals een kolk, een zand-vang-put en/of een bladvanger. De vuilverwijdering voorkomt dat bladeren, takjes, zwerfvuil of slib de infiltratiekoffer vullen. Meestal zit er om de (bovenzijde en zijkanten van de) infiltratiekoffer een geotextiel. Dit textiel voorkomt dat er zand binnendringt, en dat klein materiaal uit de infiltratie-koffer uittreedt. De infiltratiekoffer bevat een overloop die het teveel aan water afvoert, bijvoorbeeld naar het oppervlaktewater.
 

Figuur A Dwarsdoorsnede van een infiltratiekoffer

Onderzoek en beheermaatregelen
In tabel A staat een overzicht van de onderzoeksactiviteiten en beheermaatregelen voor de infiltratie-unit. De tabel onderscheidt vier categorieën maatregelen, op grond van de wijze van aansturing.
 

Tabel A Samenhang van de beheeractiviteiten van de infiltratiekoffer

Toetsingscriteria
De criteria voor het ontwerp van de voorziening vormen ook de basis voor de toetsing van de voorziening. Als de voorziening erg van deze ontwerpcriteria afwijkt, dan is (mogelijk) ingrijpen gewenst. In de praktijk kunt u soms snel vaststellen of er iets mis is met het functioneren van een infiltratiekoffer aan de hand van een aantal toetsingsindicatoren. Als deze indicatoren de ingrijpmaatstaf overschrijden, is ingrijpen gewenst (zie tabel B).
 
  Indicator Ingrijpmaatstaf
1 Water op straat > 4 - 8 uur na het einde van een bui
2 Overloop (als dat zichtbaar is) > 1 keer/maand
3 Meldingen van bewoners/wijkbeheerder Serieuze melding/opmerking
Tabel B Toetsingsindica-toren van de infiltratiekoffer

Als een voorziening de ingrijpmaatstaf overschrijdt, kunt u op basis van de indicatoren in tabel B onderzoeken wat de oorzaak daarvan is. Dit onderzoek richt zich op de afwijkingen ten opzichte van de ontwerpcriteria. In tabel C staat aan welke toetsingscriteria een infiltratiekoffer moet voldoen. U gebruikt de criteria in deze tabel ook om na te gaan of het reguliere onderhoud bijgesteld moet worden.
 
  Omschrijving Ingrijpmaatstaf t.o.v. ontwerpwaarde Ingrijpmaatstaf-indicatie
1 Infiltratiepercentage < 70 - 90% -
2 Infiltratiecapaciteit < 50% < 0,5 m./dag
3 Ledigingstijd > 200% > 24 - 48 uur
4 Ledigingstijd < 25 - 50% < 6 - 8 uur
5 Overstortingsfrequentie > 200% -
6 Berging < 70 - 90% -
7 Vervuiling bodem > Streef-/toetsingswaarde > Streef-/toetsingswaarde
8 Vervuiling grondwater > Streef-/toetsingswaarde > Streef-/toetsingswaarde
Tabel C Toetsingscriteria van de infiltratiekoffer
 
Tabel C relateert de ingrijpmaatstaf aan een (procentuele) afwijking van de ontwerpwaarde. Als de ontwerpwaarde niet bekend is, staat er in de tabel waar mogelijk ook een absolute waarde als ingrijpmaatstaf. In sommige gevallen is die absolute waarde niet mogelijk, omdat deze sterk afhankelijk is van het ontwerp.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel