Een infiltratiekoffer is een ondergrondse ruimte, gevuld met een aggregaat zoals grind of lava. Een drain loost het regenwater in de voorziening.
 
Functie
De functie van een infiltratiekoffer is regenwater bergen en infiltreren. De infiltratiekoffer is meestal aan de bovenzijde en aan de zijkanten omhuld met een geotextiel om inspoeling van bodem-materiaal te voorkomen.
 
Oorzaken van verminderd functioneren
Het funcioneren van de infiltratiekoffer neemt af door:
  • afname van de infiltratiecapaciteit De voorziening vangt de slibdeeltjes die met het regenwater afstromen, verspreid af over het granulaat. De verwachting is dat de infiltratiecapaciteit minder snel afneemt, doordat de vervuiling zich niet concentreert in het geotextiel, zoals in de infiltratie-units. Voorwaarde hiervoor is wel dat het granulaat voldoende grote holle ruimten bevat. Op dit moment ontbreken hier nog praktijkgegevens over. De infiltratiekoffers zijn daarnaast ook gevoelig voor vervuiling door bouwactiviteiten en bladval.
  • afname van de bergingscapaciteit Vuil van bouwactiviteiten en grootschalige bladval kunnen leiden tot een afname van de bergings-capaciteit. De invloed van straatvuil op de bergingscapaciteit is onder normale omstandigheden en bij voldoende initiële bergingscapaciteit beperkt.
  • kwaliteitsverandering. De slibdeeltjes binden een deel van de verontreiniging aan zich, waarna de voorziening ze afvangt. Er is normaal gesproken voldoende capaciteit om zwevende delen af te vangen (zie ook het punt Afname bergingscapaciteit). Afhankelijk van het soort materiaal dat als granulaat dient, zorgt ook de adsorptie dat verontreinigingen worden afgevangen. De adsorptiecapaciteit kan door het gebruik van strooizout afnemen. Afgevangen verontreinigingen kunnen dan weer oplossen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel