Functie
Een infiltratieberm vangt het regenwater op dat afstroomt van de verharding ernaast. In tegenstelling tot wadi’s en infiltratievelden hebben infiltratiebermen over het algemeen geen berging op het maaiveld. Het regenwater infiltreert bij afstroming direct in de berm. Soms ligt er onder de berm een drain. Naast de berm kan een (zak)sloot liggen, die als overloopvoorziening dient voor het water dat niet direct infiltreert.
 

Figuur A Dwarsdoorsnede van een infiltratiebermVergroot afbeelding

Onderzoek en beheermaatregelen
In tabel A staat een overzicht van de onderzoeksactiviteiten en beheermaatregelen voor de infiltratieberm. De tabel onderscheidt vijf categorieën maatregelen, op grond van de wijze van aansturing.
 

Tabel A Samenhang van de beheeractiviteiten van de infiltratiebermVergroot afbeelding


Toetsingscriteria
De criteria voor het ontwerp van de voorziening vormen ook de basis voor de toetsing van de voorziening. Als de voorziening erg van deze ontwerpcriteria afwijkt, dan is (mogelijk) ingrijpen gewenst. In de praktijk kunt u soms snel vaststellen of er iets mis is met het functioneren van een infiltratie-berm aan de hand van een aantal toetsingsindicatoren. Als deze indicatoren de ingrijp-maatstaf overschrijden, is ingrijpen gewenst (zie tabel B).
 

  Indicator Ingrijpmaatstaf
1 Water in berm/drassige berm > 24 - 48 uur
2 Vegetatie Verkleuring, kale plekken, mosgroei
3 Water op straat > 4 - 8 uur na het einde van een bui
4 Meldingen van bewoners/wijkbeheerder Serieuze melding/opmerking

Tabel B Toetsings-indicatoren van de infiltratieberm

Als een voorziening de ingrijpmaatstaf overschrijdt, moet u op basis van de indicatoren in tabel B onderzoeken wat de oorzaak daarvan is. Dit onderzoek richt zich op de afwijkingen ten opzichte van de ontwerpcriteria. In tabel C staat aan welke toetsingscriteria de infiltratieberm moet voldoen. U gebruikt de criteria in deze tabel ook om na te gaan of het reguliere onderhoud bijgesteld moet worden.
 

  Omschrijving Ingrijpmaatstaf t.o.v. ontwerpwaarde Ingrijpmaatstaf-indicatie
1 Infiltratiecapaciteit < 50% < 0,3 m./dag
2 Water in berm/drassige berm > 200% > 24 uur
3 Afsterven begroeiing > 5 - 10% van het oppervlak -
4 Vervuiling bodem > Streef-/toetsingswaarde > Streef-/toetsingswaarde
5 Vervuiling grondwater > Streef-/toetsingswaarde > Streef-/toetsingswaarde

Tabel C Toetsingscriteria van de infiltratieberm
 
Tabel C relateert de ingrijpmaatstaf aan een (procentuele) afwijking van de ontwerpwaarde. Als de ontwerpwaarde niet bekend is, staat er in de tabel waar mogelijk ook een absolute waarde als ingrijpmaatstaf. In sommige gevallen is die absolute waarde niet mogelijk, omdat deze sterk afhankelijk is van het ontwerp.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel