Een infiltratievoorziening verzamelt op het maaiveld regenwater dat van verharde oppervlakken afstroomt. Denk aan greppels, velden of bassins. Van daaruit kan het water in de bodem infiltreren. De kosten bestaan uit verlaging van het maaiveld en eventuele aanleg van een toplaag of grondverbetering met gewenste eigenschappen. Infiltratievoorzieningen kunt u ook ondergronds aanleggen, met een berging. Deze waren voorheen bekend als perco

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel