A Algemeen Een infiltratie-element is een ondergrondse voorziening die op één locatie hemelwater bergt en infiltreert. Het teveel aan hemelwater stroomt via een overloop naar oppervlaktewater of naar een laagte in het terrein. Infiltratie-elementen onderscheiden zich van infiltratiebuizen door een veelheid aan vormen en afmetingen. Zo bestaan er: infiltratiekolken; grindkoffers; li

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel