Het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) stelt regels aan alle lozingen vanuit de gemeentelijke riolering in oppervlaktewater, dus zowel de uitlaat van een hemelwater- of drainagestelsel als overstortingen vanuit een vuilwaterriool of lozingen vanuit een gemeentelijke IBA. Voor deze lozingen geldt dus geen watervergunningplicht meer. Lozingen regelen in het GRP De plaats en regulering van riooloverstorten en IBA's en

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel