Gemeenten lozen stedelijk afvalwater vanuit de riolering in de regel in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van het waterschap. Hiervoor heeft de gemeente geen vergunning op grond van de Waterwet nodig (art. 6.2 lid 2 Wtw). Lozingen in het openbare vuilwaterriool zijn immers al gereguleerd (en aan voorwaarden gebonden), met name in het Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). De gemeente transporteert het afv

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel