Het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) regelt ook lozingen vanuit de gemeentelijke riolering in de bodem. Anders dan bij lozingen in oppervlaktewater is er bij lozingen in de bodem geen onderscheid tussen kwaliteit en kwantiteit. Lozingen vanuit een hemelwater- of drainagestelsel Een gemeente mag vanuit een hemelwater- of drainagestelsel lozen in de bodem als zij dat stelsel in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) heef

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel