Nieuwe technieken voor de inzameling en afvoer van regenwater doen op grote schaal hun intrede. Regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en bijvoorbeeld bovengronds afgevoerd via goten en geïnfiltreerd in de bodem. Het beheer van deze voorzieningen in combinatie met de riolering lijkt vanzelfsprekend. Het eenduidig beschrijven van deze systemen en het vastleggen van de belangrijkste kenmerken ervan is daarmee een belangrijke opgaven

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel