Bij de uitvoer van deze studie is gebruikt gemaakt van: LCA-softwareprogramma SimaPro, versie 8.0. Ecoinvent database 2.2. Modellering van de waterketen en de nieuwe waterketen door Tauw.


Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel