Voor huishoudelijk afvalwater hanteert de zuiveringsbeheerder afvoernormen: de droogweerafvoer (dwa). De maatgevende afvoer ligt tussen 10 tot 15 l/h per inwoner, gedurende tien tot twaalf uur. Dit leidt tot een afvoer van 100 tot 150 l/inwoner per dag. (Het verloop van de dwa-stroom van huishoudelijk afvalwater in de tijd vindt u in Huishoudelijk afvalwater.) Goed uitgangspunt is het aantal te realiseren woningen, gecombineerd met een gemiddelde woningbezetting.
 
Bedrijfsafvalwater
De gemeente is niet verplicht om bedrijfsafvalwater – kort gezegd afvalwater uit bedrijven dat niet vergelijkbaar is met huishoudelijk afvalwater – in te zamelen. Vraag u daarom zeker bij het ontstaan van bijzondere soorten afvalwater af of u dat wel wilt inzamelen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel