Drinkwaterverbruik

Het overgrote deel van het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van drinkwaterverbruik. Het totale drinkwaterverbruik van huishoudens uit de Drinkwaterstatistieken 2017 van de Vereniging van Drinkwaterbedrijven in Nederland (VEWIN) omgeslagen over het aantal inwoners in Nederland komt uit rond 129 liter per inwoner per dag (129 l/inw/dag). Dit is hoger dan het verbruik volgens het onderzoek naar het watergebruik in Nederland dat TNS Nipo sinds 1992 in opdracht van VEWIN uitvoert. De resultaten van dat onderzoek laten sinds 1992 een dalende trend zien, met in 2016 119 l/inw/dag. De verschillen tussen beide kengetallen komen door verschillende meetmethoden.

Afvalwaterproductie

De afvalwaterproductie is niet gelijk aan het drinkwaterverbruik. Dat komt omdat drinkwater bij het gebruik verloren gaat, bijvoorbeeld door het sproeien van de tuin en verdamping uit wasgoed. Volgens Clemens (2003)1 zijn deze verliezen ongeveer 10%. 

De afvalwaterproductie van inwoners varieert over de dag, met een piek in de ochtend en vaak ook een tweede piek in de namiddag. In het weekend is de hoeveelheid doorgaans iets hoger (ongeveer 10%) en is de piekafvoer ook op een later moment. De seizoensvariatie van de afvalwaterproductie per inwoner is meestal te verwaarlozen. 's Zomers is het drinkwaterverbruik weliswaar hoger door het sproeien van tuinen, maar dit water stroomt niet naar de riolering. Wel kan er een (sterke) seizoensvariatie in de dwa-productie zijn als een gebied door dag- en verblijfsrecreatie in het recreatieseizoen veel meer tijdelijke inwoners heeft.

Uitgangspunten bij berekeningen

  • Ga voor een maatgevende situatie uit van een constante dwa van twaalf liter per inwoner per uur.
  • Ga bij een berekening van een daadwerkelijk opgetreden bui zo mogelijk uit van een representatieve dwa die u in het betreffende stelsel hebt gemeten.
  • Bij reeksberekeningen kunt u het best uitgaan van een defaultwaarde voor huishoudelijk afvalwater van 120 liter per inwoner per dag (24 uur) en een dwa-patroon in de vorm van een (over de dag verlopend) percentage van de daghoeveelheid. Tabel A geeft een mogelijk dwa-verloop weer. Hebt u gegevens over de daadwerkelijke lokale dwa, dan kunt u kiezen voor een ander patroon.
  • De afvoer van huishoudelijk afvalwater ligt in het weekend (zaterdag en zondag) hoger dan in de week (maandag t/m vrijdag) en kent bovendien een ander patroon. Als u geen nadere informatie hebt, kies dan doordeweeks voor een dwa-afvoerfactor van 0,95 (114 l/inw/dag) en in het weekend voor 1,05 (126 l/inw/dag) en vermenigvuldig daarmee de uurfactoren in tabel A. U krijgt dan de afvoergrafiek in afbeelding B.   
Tabel A Dwa-verloop voor gebruik in reeksberekeningen
Tijdvak Weekdagen
dwa-afvoerfactor per uur 
Weekenddagen
dwa-afvoerfactor per uur
0:00 - 1:00 0,030 0,030
1:00 - 2:00 0,015 0,020
2:00 - 3:00 0,010 0,010
3:00 - 4:00 0,010 0,010
4:00 - 5:00 0,005 0,010
5:00 - 6:00 0,005 0,005
6:00 - 7:00 0,025 0,010
7:00 - 8:00 0,080 0,015
8:00 - 9:00 0,075 0,045
9:00 - 10:00 0,060 0,075
10:00 - 11:00 0,055 0,085
11:00 - 12:00 0,050 0,085
12:00 - 13:00 0,045 0,075
13:00 - 14:00 0,040 0,065
14:00 - 15:00 0,040 0,050
15:00 - 16:00 0,035 0,045
16:00 - 17:00 0,035 0,040
17:00 - 18:00 0,040 0,040
18:00 - 19:00 0,055 0,050
19:00 - 20:00 0,080 0,065
20:00 - 21:00 0,070 0,055
21:00 - 22:00 0,055 0,045
22:00 - 23:00 0,045 0,035
23:00 - 24:00 0,040 0,035

 

Figuur B Dwa-afvoer huishoudelijk afvalwater per inwoner per uur Vergroot afbeelding

1 Clemens, F.H.L.R. (2003). Riolering. Collegedictaat Civiele Gezondheidstechniek CT3420, TUDelft, faculteit Civiele techniek en geowetenschappen, Delft.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel