Op basis van verschillen in grondwaterstand wordt duidelijk hoe het grondwater stroomt. Dit kan bijvoorbeeld door metingen van een raai peilbuizen in één grafiek weer te geven. Isohypsen geven over een groter gebied inzicht in de horizontale grondwaterstroming. Stroomt het grondwater richting het oppervlaktewater of naar een riool (zie Isohypsen)? Bij gebieden met een kleibodem is de verticale grondwat

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel