Als ontwerper toetst u de hoofdstructuur van het schetsontwerp op een aantal aspecten en brengt u eventueel verfijningen aan. De verfijning beperkt zich tot hoofdonderdelen, zoals:

  • de indeling van bemalingsgebieden;
  • de locaties van lozingspunten.

 Bij de indeling in het functioneel ontwerp begint u met een eerste beoordeling van beschikbare vervallen en bodemverhangen én de gewenste minimale bodemverhangen. Voorkom dat riolen te diep liggen. Maak hiervoor een globale schatting van het benodigde leidingverval vanaf de punten die het verst liggen. Afhankelijk van de grondwaterstanden en de toe te passen bemaling bij de uitvoering is de gewenste maximale diepte meestal 3 à 4 m.
 
In dit stadium kunt u er nog voor kiezen om het hoofdbemalingsgebied in kleinere onderbemalingsgebieden te verdelen. Bijvoorbeeld vanwege te diep liggende riolen of onhaalbare gewenste verhangen en kruisingen met watergangen. Maar gemalen hebben relatief hoge investerings- en exploitatiekosten, dus maak een zorgvuldige afweging. De plaats van gemalen en tussengemalen moet passen in het totale afvoersysteem naar de rwzi.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel