In deze paragraaf van het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) beschrijft u hoe u wilt sturen op de beleidsrichting, de ambities en de doelen. In het onderdeel Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden in de rioleringszorg is dit uitvoerig beschreven. U beschrijft hier op welke manier u de doelen voor stedelijk water en rio

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel