Hoe dwingt u de burger tot hemelwatermaatregelen?

U wilt als gemeente  bewoners en bedrijven verplichten maatregelen te nemen die wateroverlast verminderen. Maar hoe dwingt u dat juridisch af? Kom 4 maart naar Utrecht en denk mee.

Stichting RIONED organiseert op maandagmiddag 4 maart in Utrecht een bijeenkomst om gezamenlijk te inventariseren welke particuliere maatregelen tegen wateroverlast wenselijk zijn. Daarbij gaat het om maatregelen die bijdragen aan het collectief (omdat er minder water naar de openbare ruimte en riolering gaat) en om maatregelen die vooral een gebouw beschermen (bijvoorbeeld een hoger vloerpeil). Na de inventarisatie stelt Stichting RIONED concrete teksten op die u kunt gebruiken in uw verordening of bestemmingsplan. Daarbij kiest iedere gemeente natuurlijk zelf of en zo ja wat zij verplicht.

Meer informatie en aanmelden

Bent u betrokken bij het formuleren van maatregelen en/of verplichtingen voor particulieren op het gebied van hemelwateroverlast? Dan bent u van harte welkom op maandag 4 maart van 15.00 tot 17.00 uur in Utrecht. Wilt u meer weten of u alvast aanmelden? Mail naar: info@rioned.org

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE