Ontvangstplicht Op grond van art. 5:37 jo. art. 5:38 van het Burgerlijk Wetboek (BW) moeten lagere erven het water ontvangen dat van nature van hogere erven afloopt. In de jurisprudentie is wat dit betreft bepaald dat het openbare gebied ook onder 'erf' valt. Hierbij is ook art. 5:39 BW van belang: de eigenaar van een erf mag niet op onrechtmatige wijze hinder toebrengen aan de eigenaar van een a

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel