Trapsgewijse opvang en infiltratie van regenwater in hellend Leersum

In 2005, 2006 en 2007 leidden extreme buien in het hellende dorp Leersum tot zware wateroverlast in onder meer woningen, winkels en de kerk. Hierop besloot de gemeente Utrechtse Heuvelrug de wateroverlast in Leersum structureel aan te pakken. Na onderzoek en analyses door advies- en ingenieursbureaus DHV, Copier en Grontmij heeft de gemeente diverse grote en kleine voorzieningen aangelegd om het water trapsgewijs op te vangen en te laten infiltreren in de bodem. Hierover leest u in dit artikel. Daarbij ligt de nadruk op de ontwerpuitgangspunten, de modelberekeningen, de dimensionering van de voorzieningen, de metingen aan het nieuwe bergings- en infiltratiesysteem en de overdracht van realisatie naar beheer.

Meer informatie hierover vindt u in Heuvelrug (Leersum).

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel