De bodemopbouw is in belangrijke mate bepaald door de (geologische) processen die zich in het verleden hebben afgespeeld. In ondiepe zeeën met veel golfslag zijn grovere materialen afgezet (zoals grind en zand), in diepe zeeën en kwelders met lage stroomsnelheden fijne materialen (zoals klei). In extreem koude perioden daalde de zeespiegel en zijn droge vlakten ontstaan. De wind kon de fijne deeltjes meenemen en afzetten, zoals bij l

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel