Het doel van het risicomanagementproces is: inzicht krijgen in de aanwezige risico’s; per risico het risiconiveau vaststellen; geregeld en gestructureerd passende maatregelen bedenken en uitvoeren, zodat u risico’s tot een acceptabel niveau reduceert. Het risicomanagementproces bestaat uit de volgende stappen: De context vaststellen. Een risico is sterk gerel

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel