Gebruik is leidend De regels voor het toerekenen van kosten in de tijd staan in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze regels verplichten gemeenten financieel verslag te leggen volgens een baten- en lastenstelsel. Dit stelsel wijkt af van het eenvoudigere kasstelsel, waarbij uitgaven en inkomsten worden geboekt op het moment van de feitelijke betaling. In Nederland werkt de rijkso

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel