Verschillende rwzi's zijn omgebouwd om energie en grondstoffen terug te winnen. Ook op kleine schaal nemen de initiatieven toe op het vlak van nieuwe sanitatie .

Met het ontkoppelen van gasleidingen (aardgasloze samenleving) en de (mogelijke) aanleg van ondergrondse warmwaterleidingen gaat de straat open. Dit biedt kansen om de onder- en bovengrondse infrastructuur kostenefficiënt te vernieuwen en samen meerwaarde te creëren. Zo lenen bepaalde transportleidingen zich vanwege de temperatuur en ligging voor de toepassing van riothermie , het onttrekken en lokaal benutten van thermische energie (warmte) uit afvalwater Deze ‘thermische energie’ is te gebruiken om gebouwen of installaties in de buurt van de riolering te verwarmen of koelen.

Riothermie

Bij riothermie vormt de ontwerptemperatuur van de stroomafwaarts gelegen rwzi een belangrijke ontwerpfactor: de temperatuur van het instromende water in de rwzi mag namelijk niet lager zijn dan 10 °C om de nitrificatie  in de waterzuivering in stand te houden. De afvalwaterstroom naar de rwzi mag dus niet te veel afkoelen. Hoe dichter het riothermieproject zich bij de rwzi bevindt, hoe belangrijker deze temperatuurbeperking wordt. Bij grotere afstanden tot de rwzi (> 1 km) speelt dit minder, aangezien de omliggende bodem het afvalwater weer opwarmt. Het temperatuureffect is met een theoretisch model in beeld te brengen.

Doordat bedrijven steeds meer water gaan hergebruiken, zullen de lozingshoeveelheden geleidelijk afnemen. Dit heeft een positief effect op de transport- en zuiveringscapaciteit, maar vraagt ook om modernisering van de zuiveringsheffing

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel