De gemeente hoeft hemelwater niet te accepteren als een perceeleigenaar het redelijkerwijs op eigen terrein kan verwerken. Nieuwbouw Bij nieuwbouw is volgens het Bouwbesluit scheiden standaard. Daarbij moet worden aangesloten op het juiste stelsel: huishoudelijk afvalwater op het openbare vuilwaterriool en hemelwater op het hemelwaterstelsel. Dit volgt uit de zorgplicht van het Besluit lozing afvalwater huishoudens

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel