Een groot deel van het verharde oppervlak in stedelijk gebied bevindt zich op particulier terrein. Naast bedrijven zijn hierin met name bewoners een belangrijke en diverse partij. Er zijn huurders en woningeigenaren van vrijstaande woningen tot drijvende woningen en van postzegeltuintjes tot enorme tuinen. Kortom: er is veel diversiteit in omstandigheden en mogelijkheden.
 
Verplicht infiltreren
Meer over de mogelijkheden om infiltreren op eigen terrein te verplichten vindt u in Wanneer welk instrument?.
 
Bewoners van bestaande woningen brengen zelf ook infiltratievoorzieningen aan. Meestal niet uit noodzaak, maar gewoon omdat zij het leuk vinden. Om dit goed te doen, hebben zij objectieve en heldere informatie nodig. Doordat deze informatie vaak ontbreekt, komen veel particuliere projecten niet van de grond of stranden in goede bedoelingen. Bovendien zijn veel infiltratievoorzieningen niet standaard bij de bouwmarkt verkrijgbaar. Daarom haken bewoners in de praktijk vaak aan bij gemeentelijke initiatieven op dit gebied. Zelf schakelen ze hiervoor zelden een aannemer in.
 
Bij nieuwbouwwoningen is de initiatiefnemer meestal de projectontwikkelaar of woningcorporatie. Deze weegt de aanleg van infiltratievoorzieningen uit professioneel oogpunt af. Bovendien is de realisatie veel eenvoudiger dan bij bestaande bouw.
 
Meer informatie over detaillering in het algemeen en op particulier terrein in het bijzonder vindt u in Aandachtspunten detaillering stelselonderdelen op particulier terrein.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel