Concrete eisen voor nieuwbouw Het Bouwbesluit 2012 bepaalt dat nieuwe en bestaande bouwwerken een zodanige voorziening voor de afvoer van hemelwater moeten hebben dat het zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid is af te voeren. Maar het besluit concretiseert deze eis alleen voor nieuwbouw. Op grond van art. 6.17 moet een dak van een te bouwen bouwwerk een voorziening hebben voor de opvang en afvoer van hemelwater, met een volgens

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel