De behandeling van hemelwater in het plangebied heeft veruit de grootste invloed op de waterbalans en daarmee op de inrichting van de waterhuishouding. Afhankelijk van het type oppervlak en het gebruik daarvan is hemelwater schoon genoeg om te infiltreren of rechtstreeks te lozen op oppervlaktewater. De doorlatendheid en de bergingscapaciteit van de bodem bepalen hoeveel water de gemeente op jaarbasis in de bodem kan brengen. Is de bodem verzadigd of onvoldoende doorlatend, dan moet de gemeente het hemelwater op een andere wijze verwerken, bijvoorbeeld door het in het lokale oppervlaktewater te brengen

De waterkwantiteitsbeheerder beperkt de afvoer naar het regionale oppervlaktewater tot maximaal 1 à 2,5 l/s per ha bruto oppervlak. Bij hevige neerslag bepaalt de maximaal gewenste stijging van het waterpeil de benodigde wateroppervlakte. Bijvoorbeeld bij bui 10 (36 mm), een verhardingspercentage van vijftig procent en een maximale stijging van 30 cm, bedraagt het bergende (water)oppervlak 600 m2 per ha bruto oppervlak. Uiteraard kan de watersysteembenadering (‘T=100’) tot andere, meestal grotere, bergingsoppervlakken leiden.

De verdeling van het oppervlak naar type en gebruik geeft een eerste indicatie van de hoeveelheid hemelwater die de gemeente via het principe van verbeterd gescheiden moet afvoeren naar een zuivering. Bij een berging van 4 mm en een afvoer van 0,3 mm/h voert een verbeterd gescheiden stelsel circa zeventig procent van het ingezamelde hemelwater af naar een rwzi.

Voor het schetsontwerp kunt u de afvoer van hemelwater naar een rwzi verminderen door hemelwater langer vast te houden op daken (vegetatiedak, plat dak) en wegen (doorlatende verharding en klinkerverharding in plaats van asfalt). Hemelwater kan bij rechtstreekse lozing de kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloeden. Gebruik van bodempassages en helofytenfilters kan de hemelwaterkwaliteit verbeteren.

Maar u kunt ook zorgen dat bewoners zelf regenwater verwerken. "Plezier brengen en mensen prikkelen op hun ijdelheid prikkelen" aldus Rob Verlinden. Meer informatie Regenwater in de tuin.

 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel