Artikel 10.32a van de Wet milieubeheer (Wm) stelt dat de gemeente bij verordening regels kan stellen aan het lozen van afvloeiend hemelwater en/of grondwater. Hiermee kan zij binnen haar beheergebied hemel- en grondwaterlozingen in de openbare vuilwaterriolering reguleren. De verordening regelt niet het al dan niet aansluiten, dat gaat immers via de bouwregelgeving. Meer informatie over de juridische mogelijkheden bij aansluiten en lozen vindt

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel