Er zijn drie typen helofytenfilters: vloeivelden, horizontale en verticale infiltratievelden. Infiltratievelden leiden het water vaak door een stelsel van drainage en pompen langs de wortels van de planten. Vloeivelden hebben meestal geen ondergronds leidingstelsel en werken met name op bezinking van deeltjes. Daarmee is een vloeiveld grotendeels vergelijkbaar met een bezinkingsvijver. Helofyten zorgen voor een extra verwijdering van verontreinigingen. Het water komt na een zekere verblijftijd in het oppervlaktewater terecht.
 
Het hemelwater moet bij voorkeur een bepaalde mate van nutriënten bevatten om goede groeicondities van het riet te waarborgen.
 
 Figuur A Principe helofytenfilter

Helofytenfilters zijn natuurlijke of aangelegde moerassen, begroeid met helofyten. De inrichting en het beheer zijn hetzelfde als bij systemen voor de verbetering van de waterkwaliteit van afstromend hemel- of oppervlaktewater. Het geloosde water blijft enige tijd in het filter en loost vervolgens gecontroleerd op het oppervlaktewater. Alleen bij grote buien loopt het filter tijdens de bui al over.
 
Afhankelijk van de doorstroming zijn er drie typen helofytenfilters:

  • vloeiveld: het te zuiveren water stroomt horizontaal over het aardoppervlak langs de bovengrondse plantendelen;
  • verticaal infiltratieveld: het te zuiveren water stroomt verticaal door de bodem en verdwijnt via een drainage;
  • horizontaal infiltratieveld: het te zuiveren water stroomt horizontaal door de bodem en langs de ondergrondse plantendelen.

De helofyten bij de beide typen infiltratievelden wortelen in een filterbed dat uit zand of grover materiaal bestaat. Als het hemelwater relatief schoon is, bestaat het gevaar dat de helofyten onvoldoende voedingsstoffen krijgen.

De dimensionering van helofytenfilters gaat voor een groot deel uit van praktijkervaring. Vooral voor de behandeling van relatief schoon hemelwater zijn geen goede ontwerpgrondslagen bekend. Hieronder vindt u de kennis die wel beschikbaar is.
 
Vloeiveld
Bij vloeivelden bepaalt de hydraulische belasting van het filter het ruimtebeslag en zuiveringsrendement. Hoe lager de hydraulische belasting, hoe hoger het zuiveringsrendement van het filter. De literatuur gaat uit van een optimale hydraulische belasting van circa 0,02 m3/(m2.d). Als maximale hydraulische belasting geldt een waarde van 0,05 m3/(m2.d).
 
Verticaal infiltratieveld
Voor zuivering van relatief schoon water en voor tertiaire behandeling van afvalwater is niet zozeer de vervuilingswaarde van het water van belang. Het gaat vooral om de hydraulische belasting van het filter. U kunt uitgaan van een waterschijf op het filter van circa 250 tot 300 mm/d.
 
Helofytenfilters
Meer informatie over helofytenfilters vindt u in Systemen voor de biologische behandeling.
 
Horizontaal infiltratieveld
Bij de zuivering van afvalwater in horizontale infiltratievelden is het benodigde ruimtebeslag afhankelijk van de vervuilingsgraad van het water. De literatuur meldt een benodigd oppervlak van 5 tot 10 m2/ie. Voor de zuivering van afvalwater kunt u uitgaan van een belasting van 0,05 m3/(m2.d).

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel