Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Handreiking voor evenementen in, op, met, boven en rondom water (2019)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 20,-
Leden € 10,-
Er worden steeds vaker evenementen georganiseerd in en op wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater. Deze wateren hoeven niet te voldoen aan de kwaliteitseisen voor zwemwater en bijbehorende controles. STOWA en Stichting RIONED hebben met name voor deze situaties een landelijk toepasbare handreiking opgesteld.

De handreiking helpt gemeenten, waterschappen, GGD's en andere verantwoordelijken om initiatiefnemers en organisatoren van evenementen in, op, rondom of met water of modder te ondersteunen bij hun keuzes. De handreiking beoogt, via adviezen en bespreekpunten, evenementen mogelijk te maken op een zo verantwoord mogelijke manier.

De handreiking met de laatste versie van de bijlagen staan vermeld op de STOWA website.