Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Handreiking Stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet (2021)

Download
Gratis
De Omgevingswet heeft invloed op de manier waarop partijen samenwerken aan stedelijk waterbeheer. Wat verandert er, en wat blijft hetzelfde? De antwoorden op die vragen staan in de Handreiking Stedelijk Waterbeheer onder de Omgevingswet. Mooi extraatje: het nieuwe stelsel biedt kansen voor klimaatadaptatie.

Belangrijk doel van de voorliggende handreiking is dat deze voor alle overheden en andere bij het stedelijk waterbeheer betrokken partijen als een praktisch bruikbaar hulpmiddel en naslagwerk kan dienen. Van een juridische status is echter geen sprake. Deze gezamenlijk ontwikkelde handreiking geeft uitleg aan de praktijk over de inhoud en de bedoeling van het nieuwe stelsel en voorziet daarbij in concrete handvatten.

De handreiking richt zich vooral op gemeenten, regionale uitvoerings-/ omgevingsdiensten en waterschappen die gezamenlijk decentraal invulling willen geven aan het stedelijke waterbeheer. Het betreft een dynamische handreiking waarvan de inhoud ook via websites ter beschikking wordt gesteld. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet kan de inhoud verder worden aangevuld met nieuwe inzichten en praktijkervaringen.