Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Handreiking emissiemetingen (2010, RIONEDreeks 14)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 40,-
Leden € 20,-

De kwaliteit van stadswater is zowel afhankelijk van inrichting en beheer als van diverse vervuilingsbronnen zoals eenden, bladval of een regenwateruitlaat. Zinvolle maatregelen ter bestrijding van kwaliteitsproblemen kunt u pas nemen als u inzicht heeft in de samenhang van de oorzaken. Meten van de vuiluitworp van een overstort of regenwateruitlaat kan u een deel van dat inzicht verschaffen. Uniforme uitvoering van de metingen èn registratie van relevante stelsel- en gebiedskenmerken zijn dan wel van eminent belang. Deze handreiking reikt u een standaardmethodiek aan van locatiekeuze tot registratie van resultaten.