Principe van de methode

Soms kan gekwalificeerd personeel reparaties handmatig uitvoeren. Het rioleringsonderdeel moet dan wel toegankelijk zijn en de reparatieplek bereikbaar. Reinig het riool vooraf en verwijder op de reparatieplek doorstekende inlaten, wortelschermen en andere obstakels.

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

De benodigde tijd is geheel afhankelijk van het object en de toestand.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

  • Sluit bij de rioolput waar nodig de rijbaan (deels) af.
  • Zet het riool tijdelijk dicht, leid het rioolwater om als dit voor de afvoer problemen geeft.
  • Neem de veiligheidseisen in acht, gebruik bijvoorbeeld een Berat-afsluiter (zie 'Veiligheid' op de pagina Uitvoering).

Te gebruiken materieel en/of materiaal

Voor handmatige reparaties kunt u alle gangbare materialen en gereedschappen gebruiken. Vaak worden cementgebonden polymeergemodificeerde mortels (PCC-mortels) gebruikt.

Toepassingsgebied

U kunt in alle toegankelijke rioleringsonderdelen met een diameter vanaf 1.000 mm of afmetingen vanaf 700/1.050 mm handmatig repareren.

Toepassingsbeperkingen

In niet-toegankelijke rioleringsonderdelen kunt u uiteraard niet handmatig reparaties uitvoeren.

Levensduur en garantie

Vul het behandelde riool met water en controleer de waterstand in de rioolputten. Daarmee kunt u de reparatie op waterdichtheid controleren. De levensduurverwachting is sterk afhankelijk van de reparatietechniek en de gebruikte materialen, maar is over het algemeen middellang.

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

Handmatig 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel