Twijfelachtige data moeten de beheerder attenderen op mogelijke fouten. Deze data moet hij handmatig controleren. Na de controle weet hij pas of sprake is van een meetfout of van bijzondere omstandigheden, zoals storingen in het gemaal, herstelwerkzaamheden of de lozing van een bronbemaling op het riool. Omdat de controle handmatig gebeurt, is een goede terugkoppeling naar het (digitale) logboek handig. In de meetreeks kan de beheerder bi

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel