Laat een databeheerder de automatisch gevalideerde metingen nakijken. Bij een visuele controle vallen zaken op die niet of moeilijk geautomatiseerd te detecteren of verhelpen zijn. Zo kan de databeheerder onopgemerkte fouten corrigeren en oorzaken van eventuele afwijkingen (laten) onderzoeken en beoordelen. Idealiter kijkt de databeheerder de metingen wekelijks na. Door deze werkzaamheden routinematig uit te voeren, zijn ze beter te plannen. B

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel