Drie soorten handelingen Het Burgerlijk Wetboek (art. 6:162 BW) onderscheidt drie soorten handelingen die een onrechtmatige daad opleveren: Inbreuk op een recht, zoals een eigendoms- of gebruiksrecht. Denk aan een gemeenteambtenaar die zomaar (zonder voorafgaand bericht, laat staan toestemming) gaat graven in een particuliere tuin om van daaruit bij de openbare riolering te kunnen. Dat is een typsich voorbeeld van inbr

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel