Functie
Halfverharding bestaat uit doorlatend materiaal aan het maaiveld. De halfverharding mag daardoor betreden worden; bovendien kan regenwater infiltreren. De toplaag bestaat doorgaans uit puin, kiezels, grasbetonkeien of grasplaten. Een halfverharding bevat meestal geen overstortvoorziening. 

Figuur A Dwarsdoorsnede van een halfverharding 

Onderzoek en beheermaatregelen
In tabel A staat een overzicht van de onderzoeksactiviteiten en beheermaatregelen voor de waterdoorlatende en -passerende verharding. De tabel onderscheidt vier categorieën maatregelen, op grond van de wijze van aansturing. 

Tabel A Samenhang van de beheeractiviteiten van de halfverharding

Toetsingscriteria
De criteria voor het ontwerp van de voorziening vormen ook de basis voor de toetsing van de voor- ziening. Als de voorziening erg van deze ontwerpcriteria afwijkt, dan is (mogelijk) ingrijpen gewenst. In de praktijk kunt u soms snel vaststellen of er iets mis is met het functioneren van een halfverhar- dingaan de hand van een aantal toetsingsindicatoren. Als deze indicatoren de ingrijpmaatstaf over- schrijden, is ingrijpen gewenst (zie tabel B). 

  Indicator Ingrijpmaatstaf
1 Water op straat > 0,5 - 1 uur na het einde van een bui
2 Spoorvorming/verzakking > 15 - 25 mm.
3
 
Meldingen van bewoners/wijkbeheerder
 
Serieuze melding/opmerking
 

Tabel B Toetsingsindicato- ren van de halfverharding 

Als een voorziening de ingrijpmaatstaf overschrijdt, kunt u op basis van de indicatoren in tabel B onderzoeken wat de oorzaak daarvan is. Dit onderzoek richt zich op de afwijkingen ten opzichte van de ontwerpcriteria. In tabel C staat aan welke toetsingscriteria de halfverharding moet voldoen. U gebruikt de criteria in deze tabel ook om na te gaan of het reguliere onderhoud bijgesteld moet worden. 

  Omschrijving Ingrijpmaatstaf t.o.v. ontwerpwaarde Ingrijpmaatstaf-indicatie
1 Infiltratiepercentage < 70 - 90% -
2 Infiltratiecapaciteit < 60% < 0,3 m./dag
3 Water op straat > 500% > 1 -1,5 uur
4 Vervuiling bodem > Streef-/toetsingswaarde > Streef-/toetsingswaarde
5 Vervuiling grondwater > Streef-/toetsingswaarde > Streef-/toetsingswaarde

Tabel C Toetsingscriteria van de halfverharding 

Tabel C relateert de ingrijpmaatstaf aan een (procentuele) afwijking van de ontwerpwaarde. Als de ontwerpwaarde niet bekend is, staat er in de tabel waar mogelijk ook een absolute waarde als ingrijpmaatstaf. In sommige gevallen is die absolute waarde niet mogelijk, omdat deze sterk afhankelijk is van het ontwerp. 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel