GWSW-versie 1.4.1

Versie 1.4.1 van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is uitgebracht, met uitbreidingen van collecties, nieuwe subtypes van objecten en aangescherpte definities.
 
Ten opzichte van de vorige GWSW-versie 1.4 bevat de nieuwe versie 1.4.1 veel kleine wijzigingen. Daarbij gaat het met name om uitbreidingen van collecties, nieuwe subtypes van objecten en aangescherpte definities en synoniemen. Veel van deze wijzigingen zijn het gevolg van het groeiende gebruik van het GWSW door gemeenten, waterschappen en adviesbureaus. Er vinden steeds meer GWSW-nulmetingen plaats en het GWSW wordt afgestemd met andere informatiemodellen. (Zie ook het artikel ‘GWSW: blok aan het been of oplossing?’)

Voordelen wijzigingen

De vele kleine aanpassingen in versie 1.4.1 hebben geen invloed op de GWSW-applicaties en het GWSW-OroX-uitwisselprotocol. Wel zorgen ze ervoor dat de omzettingen van gemeentelijke datasets tot GWSW-conforme datasets veel soepeler verlopen. Ook voorkomt deze update informatieverlies en zijn nu allerlei ingeburgerde begrippen bruikbaar (door opname in en koppeling aan het GWSW-model).

Compleet overzicht wijzigingen

De nieuwe GWSW-versie wordt ontsloten via https://data.gwsw.nl, waar u ook een compleet overzicht van de wijzigingen vindt (document ‘GWSW Logboek aanpassingen in versie 1.4.1’). Hierin zijn ook de binnengekomen reacties op de tervisielegging meegenomen en de wijze waarop deze zijn verwerkt.

Op naar versie 1.5

Het GWSW-team werkt nu toe naar de volgende stap: GWSW versie 1.5. Daarin wordt GWSW-Hyd (voor hydraulisch modelleren) opgenomen en een testversie van GWSW-Maatregelen (beheermaatregelen zoals repareren, renoveren en vervangen) toegevoegd. Naar verwachting ligt versie 1.5 in het voorjaar ter visie en volgt publicatie in juli 2019.

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE