GWSW-Geo

Al geruime tijd is de applicatie GWSW-Geo in bedrijf. Die “serveert” (levert) op aanvraag geografische gegevens uit GWSW-datasets aan GIS-applicaties conform het breed toegepaste WFS-protocol. GWSW-Geo biedt daarbij een keuze uit Geo-thema’s die door middel van queries rechtstreeks worden afgeleid uit de datasets op de GWSW-server. 

De toepassingen op https://apps.gwsw.nl (zoals GWSW-Geo) zijn van algemene aard. De GWSW-server biedt openbare toegang tot gemeentelijke datasets volgens de “linked data” principes, wat applicatiebouwers vele mogelijkheden geeft.

Er zijn vijf Geo-thema’s gedefinieerd op basis van doelgroep en proces:
  • Beheer - Een gedetailleerd overzicht voor beheerders in de afvalwaterketen
  • Netwerk - Netwerk-weergave voor hydraulische berekeningen
  • Kengetallen - De kengetallen van de afvalwaterketen per rioleringsgebied
  • Aansluiting - Weergave van de aansluitleidingen vanaf kolk of perceel
  • Nulmeting - De resultaten van de Nulmeting in grafische vorm
Recent is de applicatie GWSW-Geo uitgebreid met de levering van geografische gegevens volgens OGC-standaarden GML en Geopackage. De website https://apps.gwsw.nl is hiertoe uitgebreid met het menu-item “GWSW Geo”. De nieuwe uitlevervorm biedt meer flexibiliteit in het geografisch toepassen van GWSW datasets. Voorheen waren geo-applicaties aangewezen op het WFS-protocol, met deze nieuwe vormen zijn de gegevens op de GWSW-server nog beter bereikbaar geworden. Dat levert vooral praktische winst, het WFS-protocol blijft beter aansluiten op de principes van linked data waarbij enkelvoudig opgeslagen gegevens meervoudig worden gebruikt.

WFS-protocol
Het Web Feature Service (WFS) is een OGC-standaard, gericht op geografische webservices. Het WFS verbindt GIS-applicaties met dataservers, als eindresultaat wordt de geografische informatie wederom als vector data (in GML-vorm) uitgeleverd.

Uitwisselvorm GeoPackage
Een GeoPackage bevat een gestandaardiseerde opslag van geografische data in een SQLite-database-container. Het kan zowel vector als raster data bevatten. Net als het WFS protocol is ook GeoPackage een ontwikkeling van het OGC. Een GeoPackage bestaat fysiek uit één bestand met de extensie .gpkg.

Uitwisselvorm GML
Het Geography Markup Language (GML) is een XML-schema, het definieert een XML-formaat voor de opslag van geografische informatie. Het beschrijft een zogenaamd vector formaat, het bevat objecten met een eigen geometrie. Het GML maakt een uitgebreide beschrijving van deze geo-objecten mogelijk, zoals bijvoorbeeld vermelding van de bijbehorende kenmerken.

Bekijk ook: Ontsluiting van GWSW-datatsets via PDOK
 

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE