Hierbij kunt u de volgende stappen doorlopen: voorselectie van mogelijke leveranciers op basis van referentielijsten en omzet; selectie van te benaderen partijen op basis van presentatie/plan van aanpak; keuze van de leverancier(s). In de praktijk blijkt dat het kennisniveau bij leveranciers vanuit andere branches dan riolering tot problemen kan leiden, zoals: het op de verkeerde

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel